jueves, 25 de agosto de 2016

Formar palabras con letras

Forma palabras de tres ou máis letras coas letras

E
B
F
N
U
Z
T
O
I
D

Exemplos:
Tendo, don...


Solución a charada

Lembra que se trata dun acertixo no que debemos atopar unha palabra a partires das pistas sobre as sílabas que a forman.
  
Solución:
TERCIA – QUINTA: prenda de vestir=BATA;
PRIMA – QUINTA – TERCIA: quitaba a vida=MATABA;
SEGUNDA – PRIMA: monxe tibetano=LAMA;
QUINTA – SEGUNDA: corta árbores=TALA;
PRIMA – CUARTA – PRIMA: terreo encharcado pola marea=MARISMA;
Así que a palabra buscada é MALABARISTA;


Creatividade

Escribe unha historia coas seguintes palabras:
Cuberta – espeto – formiga – regulamento – convidado – boneca – xuventude – crime – lavadora – pandeiro – mochila – sombreiro – agulla – taxi – axenda – coitelo – bulsa – final – sensación – perruca;

Total: 20 palabras;

Agudeza visual

Ordena alfabeticamente as seguintes palabras:
 • Índigo
 • Indicada
 • Inspiración
 • Instrutor
 • Casualidade
 • Imaxinaria
 • Itinerante
 • Causalidade
 • Casualmente
 • Índice
 • Icona
 • Idolatría

Total: 12 palabras;


Solución a léxico

“VAI DE PARELLAS”
Buscamos pares de palabras con significado radicalmente oposto (ANTÓNIMOS).
Completa a grella seguindo o exemplo.
  
Solución:
aberta
pechada, cerrada
caro
barato
perder
atopar, gañar
certo
falso
entrar
saír
vivir
morrer
dereito
torto
todo
nada
positivo
negativo
sufrir
gozar
dereita
esquerda


Cambiar unha letra

Forma palabras novas cambiando unha letra en cada paso. Segue o exemplo e continúa mentres poidas.


CANTO – SANTO – SANTA – CANTA...

Ruxe-ruxe

Memoria auditiva.
Xogo de grupo.

Olga, Elisa e Simón quedaran de xuntarse na praza do cruceiro, diante da farmacia, ás sete e media da tarde, para ir ó ximnasio. Elisa chegou en bicicleta con catro minutos de retraso por mor do intenso tráfico. Olga decatouse de que esquecera o móbel na perruquería. Era unha mágoa, pois non podería recuperalo ata o día seguinte...