miércoles, 14 de septiembre de 2016

Solución a buscar palabras

Escribe palabras que só conteñan as consoantes T e M.
Exemplos:
Meta, átomo...
Tomo, timo, mito, omito, omita, omite, omitiu, mato, mata, matou, tómao, tómaa, meato, Mateo (nome), emite, emita, emito, emitiu, metía, moto, teme, átama, átamo, átame, atoume, atouma, atoumo, étimo, moito, moita, teima, teimo, temía, mutuo, mutua, Maite (dim.), toma...

Con repetición:
matoume, mateime, tomoumo, tomouma, métote, tomeime, tomeite, tomate, mimoute, mátame,


No hay comentarios:

Publicar un comentario