martes, 16 de agosto de 2016

Solución a agudeza visual

Coloca as seguintes palabras na grella:
DOR DAR RÍA PAR ION ARO AVE PAN OURO NOVA IRÁS PAPEL ORFAS PISAR REMOS NOIVA NINFA METER AMANTE PANTALÓN ANIMACIÓN PRIMITIVAS

 Solución:

P
A
N
T
A
L
O
N

P
A
R
A

O

N


O

I

E
P
R
I
M
I
T
I
V
A
S

M
E

V

M


A

A

O
L
O
A

A
R
O

I
R
A
S

U


C

RM


R

N
I
N
F
A

P
A
N
D
O
R

O

A

A

N

A

I
O
N

S

V

T

R

A
M
E
T
E
R


No hay comentarios:

Publicar un comentario